Skuteczne leczenie przeciwcholesterolowe opiera się na trzech podstawowych krokach. Pierwsza z nich to regularne ćwiczenia, druga to leczenie miażdżycy, trzecia…